वीरेन्द्रको जन्मदिनमा ज्ञानेन्द्रको ट्वीट, वीरेन्द्रको ह,त्याबारे छानविन गर्न चुनौती

वीरेन्द्रको जन्मदिनमा ज्ञानेन्द्रको ट्वीट, वीरेन्द्रको ह,त्याबारे छानविन गर्न चुनौती

काठमाडौं। २००२ साल पुस १४ गते ज’न्मिएका रा’जा वी’रेन्द्रको २०५८ साल जेठ १९ गते ना’रायणहिटी ह’त्या’का’ण्डमा मृ’त्यु भएको थियो । त’त्कालि’न स्व’र्गीय राजा वी’रेन्द्रको जन्म दिनका अ’वसरमा मंगलबार उनका भा’ई पू’र्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले द’रबार ह’त्या’का’ण्डको छा’नविन ग’र्न चु’नौती दिएका छन्। त’त्कालिन राजा वी’रेन्द्रको स’मु’ल वं’श वि’ना’स हुने गरी २०५८ जेठ १९ गते भ’एको द’रबार ह’त्याका’ण्डबारे छा’नविन गर्न चु’नौती दिएका हुन्। सो ह’त्या’का’ण्डमा ज्ञा’नेन्द्रको सं’लग्न’ता रहेको च’र्चा हुने ग’रेको छ।                          ज्ञा’नेन्द्रले ट्वी’ट ग’र्दै दाजु वी’रेन्द्रको ह’त्याबारे आ’फूमा’थि प्र’त्यक्ष प’रोक्ष’रुपमा आ’रो’पित ग’र्दा नि’कै म’र्महा’त हुने ग’रेको समेत ब’ताएका छन्। उ’नले ह’त्या’का’ण्डबारे छा’नविन ग’र्ने अ’धिकार ज’ननि’र्वाचित स’रकारलाई र’हेको भ’न्दै छान’विन गर्न चु’नौती दि’एका हुन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *